Voedingsbeleid De Spinaker

Voedingsbeleid De Spinaker volgens de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en NIET roken, zijn gezond eten en drinken van grote invloed op de prestaties van leerlingen. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd op school doorbrengen is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. De Spinaker neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt vast onderdeel uit van het lesprogramma. Daarnaast zetten we ons in om onze leerlingen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker en vanzelfsprekend is. Dat begint bij ons  Restaurant Nr7  
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de het restaurant gezond is. Daarom werken we volgens de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’. Die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we nu doen ook op de lange termijn effect heeft.

Keuzes

Gebleken is dat bepaalde punten in een restaurant extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitsralingspunten genoemd. In ons restaurant Nr7 benutten wij deze punten om zogenaamde ‘betere keuzes’ aan te bieden.

Gezonde school kantine


Binnen De Spinaker werken we structureel aan een gezond restaurant. Ieder jaar brengen wij het aanbod in het restaurant in kaart met de ‘Kantinescan’ van het Voedingscentrum en rapporteren de uitkomst daarvan aan de directie. Met hen evalueren we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan blijven we kritisch onderzoeken hoe ons restaurant nog gezonder kan. Aan de hand van de richtlijnen ‘Gezondere Kantines’ voldoet restaurant Nr7 al enige jaren aan de eisen voor het predicaat ‘Gouden Kantine’

Duurzaam gezond

We zien dat onze leerlingen steeds vaker een gezondere keuze maken als het om hun voeding gaat. Natuurlijk zijn de verleidingen van calorie- en suikerrijke snacks vaak nog groot. Juist daarom vinden we het belangrijk dat wij een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenteren met hun keuzes. Op meerdere plekken in de school krijgen ze de boodschap mee dat zij kunnen kiezen voor een lekkerder en gezonder alternatief. Tijdens de lessen wordt deze norm ook uitgedragen en waar mogelijk wordt een verband gelegd binnen de lesstof. Ook tussentijds zijn we vanzelfsprekend alert op signalen die erop wijzen dat we nog iets anders kunnen doen om de gezondheid van onze leerlingen te vergroten. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders weten hoe het is op onze school, wat onze visie als school op voeding is en waarom we doen wat we doen.

Water stimuleren!

Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner.