Kennismaken nieuwe leerlingen


Ieder jaar organiseert De Spinaker Alkmaar een kennismakingsdagdeel.
Alle leerlingen van onze school die naar een andere klas/groep/afdeling gaan, zijn van dan in die andere klas. 
Alle brugklassers en nieuwe instromers komen met hun ouders of verzorgers naar school en komen ook een kijkje nemen in hun toekomstige klas.
De mentoren maken kennis met de nieuwe leerlingen en met hun ouders. 
Leerlingen die uitstromen naar een andere school zullen dan vrij zijn.


Kennismakingsochtend 2023

Op woensdag 5 juli 2023 gaan leerlingen kennis te maken met de andere nieuwe leerlingen van hun klas van het schooljaar 2023-2024.
Nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers worden persoonlijk per brief uitgenodigd.