Vakanties en vrije (mid)dagen

Schooltijden 

De schooldag begint om 8.30 uur. 
Je bent vanaf 8.15 uur welkom op het plein.
De schooldag eindigt om 14.30 uur. Houd er wel rekening mee dat je tot 15.00 uur beschikbaar moet zijn voor school. Bijvoorbeeld voor een coachingsgesprek, om tijd in te halen of omdat er iets met je moet worden besproken.
De leerlingen van de afdeling sturend hebben op woensdag tot 12:30 uur les.
De leerlingen van de afdeling volgend hebben op vrijdag tot 12:30 uur les.
Van het rooster wordt, waar nodig, op individueel of klassikaal niveau afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de Leerplicht.


Te laat komen

Als je te laat komt, haal je een te-laat-kaart in de switch en daarmee meld je je bij de leerkracht. Tijd inhalen doe je in overleg met de leerkracht. Wanneer je vaak te laat op school komt, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen genomen. Bij structurele problemen met het op tijd komen, wordt er contact gelegd met de leerplichtambtenaar. 

Lesrooster 

08.30-08.45   SOVA (sociale vaardigheden)
08.45-09.30    1e lesuur      1e blok 
09.30-10.15   2e lesuur
10.15-10.30  Burgerschap*
10.30-10.45 Pauze*
10.45-11.30  3e lesuur   2e blok 
11.30-12.15 4e lesuur
12.15-12.30 Burgerschap*
12.30-12.45  Pauze*
12.45-13.30 5e lesuur    3e blok 
13.30-14.15 6e lesuur
14.15-14.30   SOVA

De schoolpleinen worden door de afdelingen gescheiden voor de pauze buiten gebruikt.
* Daarom heeft de helft van de klassen eerst Pauze en dan Burgerschap op hun rooster staan.