VSO Alkmaar

Dit is de site van De Spinaker VSO Alkmaar.

De Spinaker heeft ook VSO vestigingen in Heerhugowaard, HoornDen Helder en Bakkum.

Waar wij als school voor staan

De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs met verschillende vestigingen in de kop van Noord-Holland. Wij geven onderwijs aan leerlingen die door hun gedrag en/of psychische problemen worden gehinderd en daardoor niet genoeg tot leren komen binnen een regulier voortgezet onderwijs school.

Naar alle Spinaker scholen

Wij proberen op onze vestigingen voorwaarden te scheppen om tot leren te komen, passend qua niveau en de mogelijkheden van de leerling, zodat de leerlingen in staat gesteld worden om een schoolopleiding te volgen die bij hen past. Dit kan variëren van een traject waarbij de leerlingen door middel van certificaten en/of stages worden toe geleid naar (beschermde) arbeid of toegang krijgen tot het mbo niveau 1 of 2, tot leerlingen die een regulier lesprogramma volgen waarbij het behalen van een diploma of deelcertificaten tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard behoort ook het (terug/door) begeleiden naar regulier onderwijs tot de mogelijkheden.

 

De Spinaker wil een school zijn waar leerlingen zich prettig voelen, waar de leerlingen zichzelf mogen zijn, waar veiligheid voorop staat en waar gewerkt kan worden binnen een rustige, stimulerende leeromgeving. Het is belangrijk dat de leerlingen weer het gevoel krijgen dat ze wél kunnen presteren en dat ze de moeite waard zijn.

Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het gedrag van de leerlingen. Dit betekent echter niet dat we alles accepteren. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren omgaan met grenzen, maar ook leren omgaan met frustraties en confrontaties. Waar nodig zullen we deze confrontaties dan ook niet uit de weg gaan. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen, de hulp van ouder(s)/verzorger(s) is hierbij onmisbaar. Omdat de samenwerking tussen school en ouders zo belangrijk is zal het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) intensiever zijn dan op een school voor regulier voortgezet onderwijs.

Op school proberen wij jongeren bij wie de ontwikkeling stagneert door sociaal-emotionele problemen of psychische problemen een nieuwe stimulans te geven. Dit doen wij onder andere door een individueel onderwijsplan samen te stellen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.

 

- Jan Ligthart -  (pedagoog)